Mike Pruijn zangles
06/08/2018
KBO Bemmel-Doornenburg
05/08/2018

LEZINGEN

VAN DE SLAG OM ARNHEM TOT DE BREXIT

De Kinkelacademie is een zelfstandig opererende commissie, die lezingen organiseert in De Kinkel. De commissie bestaat uit Frans Polman, Betty van Waesberghe Toos van Engen en Wilma Peters.

De volgende lezingen zijn voor het seizoen 2019-2020 geprogrammeerd steeds op de maandagavond van 20.00 uur tot ongeveer 22.00 uur.

11 november 2019 Maarten van Rossem: "Brexit? Hard of soft"

Historicus Prof. Dr. Maarten van Rossem analyseert de (dan) actuele ontwikkelingen rond de Brexit en de gevolgen ervan voor Europa en voor het Verenigd Koninkrijk. Gespreksstof genoeg voor een begenadigd spreker met een scherp oog voor zinnige en onzinnige zaken in de politiek. Vermoedelijk neemt hij ook deze keer geen blad voor de mond en maakt hij u met humor deelgenoot van zijn visie op de “ins en outs” van deze ingewikkelde kwestie

9 maart 2020 Peter Buwalda: Rebellen en dwarsdenkers

20 april 2020 Jan Bransen: Kennis of Liefde

18 mei 2020 Sieuwert van Otterloo: Opkomst van Robotisering

Kaarten verkrijgbaar bij: Boekhandel De Toren van Bemmel, Dorpsstraat 42 te Bemmel en online:

Tickets

Na elke lezing van ongeveer een uur is er na de pauze gelegenheid tot het stellen van vragen.

De kaartverkoop voor de eerstvolgende lezing is toegankelijk via deze site vanaf 3 weken voor de lezing en kaarten zijn dan ook te koop bij de boekhandel de Toren van Bemmel Dorpsstraat 42 te Bemmel.

Activiteiten

  • organisatie van lezingen in de Kinkel

Posters