afbeelding

Vluchtelingenwerk

Vluchtelingen en asielzoekers die in Nederland aankomen staan er vaak alleen voor. Ze hebben vaak geen familie of vrienden om op terug te vallen, hebben veel meegemaakt en het is voor hen moeilijk wegwijs te worden in de Nederlandse samenleving. VluchtelingenWerk Gelderland biedt als onafhankelijk belangenbehartiger maatschappelijke en juridische begeleiding aan asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers die in de provincie Gelderland wonen (en een paar gemeenten in Utrecht en Flevoland).

VluchtelingenWerk Gelderland is een regionale stichting en lid van VluchtelingenWerk Nederland.Het hoofdkantoor is gevestigd in Arnhem.

Zo'n 1200 vrijwilligers en ca. 50 beroepskrachten zetten zich in voor vluchtelingen en asielzoekers in de regio. In al ons werk handelen we vanuit onze missie en kernwaarden:

“ VluchtelingenWerk Gelderland komt op voor de rechten van vluchtelingen en helpt hen en anderen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland.

VluchtelingenWerk Gelderland zet zich in voor asielzoekers, vluchtelingen en andere nieuwkomers in haar werkgebied.


De belangrijkste werkzaamheden zijn:

  • ondersteuning bij de asielprocedure
  • taalmaatjes (individuele taalondersteuning)
  • coaching vestiging: wegwijs maken in de lokale en Nederlandse samenleving
  • ondersteuning bij zelfredzaamheid en participatie
  • informatie- en advies
  • praktijkcoaches
  • empowerment
Meer over Vluchtelingewenwerk kunt u lezen op http://www.vwgelderland.nl/

Contact

Cultureel centrum De Kinkel

Van Ambestraat 1

6681 AK Bemmel

0481 - 46 22 02

info@dekinkel.nl